Ołtarz św. Kazimierza
    W nawie południowej, po prawej stronie ołtarza Michała Archanioła znajduje się ołtarz św. Kazimierza z obrazem świętego adorującego Matkę Boską z Dzieciątkiem. Aniołek trzyma trój-kwietną lilię - atrybut świętego, który bardzo wysoko cenił sobie czystość i miał szczególne nabożeństwo do Matki Boskiej. Po obu stronach obrazu znajdują się rzeźby: św. Leopolda i św. Floriana, a w zwieńczeniu ołtarza aniołowie. Co łączy obu tych świętych? Św. Florian i św. Kazimierz są patronami Polski. Wspólnym mianowni- kiem był dla nich udział w wyprawach wojskowych oraz austriackie powiązania: św. Florian był dowódcą rzymskim w Noricum (obecnie Austria), zaś św. Leopold był margrabią austriackim. Św. Kazimierz był synem Elżbiety Rakuszanki i wnukiem władcy Austrii.
Początek strony