Msze św. z rejonu ołtarza pierwszego zostaną odprawione:

1. Podziękowanie za otrzymane laski z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże  dla rodzin  z rejonu ołtarza I – 7 lipca 2017;
2. Za zmarłych z tego rejonu – 8 lipca 2017;
3. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży z rejonu pierwszego ołtarza – 11 lipca 2017;
4. W intencji Ojca Świętego Franciszka, kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne – 12 lipca 2017.

Msze św. z rejonu ołtarza drugiego zostaną odprawione:

1. W intencji rodzin z rejonu drugiego ołtarza – 25 lipca 2017;
2. Za chorych z tego rejonu – 26 lipca 2017;
3. Za zmarłych z rejonu drugiego ołtarza – 27 lipca 2017;
4. O zachowanie od nieszczęść i klęsk żywiołowych oraz o dobre plony –  28 lipca 2017.

Msze św. z rejonu ołtarza trzeciego zostaną odprawione:

1. O Boże błogosławieństwo dla rodzin z rejonu III ołtarza – 31 lipca 2017;
2. Za zmarłych z rejonu III ołtarza – 1 sierpnia 2017.

Msze św. z rejonu ołtarza czwartego zostaną odprawione:

1. O zdrowie i o Boże błogosławieństwo dla rodzin – 13 lipca 2017;
2. Za zmarłych z rejonu – 14 lipca 2017;
3. O dobre urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych – 18 lipca 2017.