Projekt pt.: "Szlak Maryjny" (Światło ze Wschodu)" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

VP (Lider Projektu) - Prešovský Samosprávny Kraj - Słowacja
P1 – Województwo Podkarpackie – Marszałek Województwa
P2 - IPC
P3 - Instytut JP2
P4 - KOCR
P5 - Litmanová
P6 - Lutina
P7 - Levoča
P8 - Gaboltov
P9 – Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi
P10 – Sanktuarium JP II w Krośnie
P11 - Kalwaria Pacławska
P12 - Dębowiec
P13 - Bialsko Biała
Początek strony