Bezsprzecznie najważniejszym wydarzeniem tego okresu była koronacja obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej 8 września 1877 roku, zorganizowana przez o. Henryka Jackowskiego SJ. Obraz ten był 30. z kolei wizerunkiem NMP koronowanym w Polsce, a zarazem pierwszym koronowanym w XIX wieku (29 przedstawień koronowano w Polsce w XVIII w.

      Koronatorem był arcybiskup Ludwik Jacobini, nuncjusz apostolski z Wiednia, jako legat papieża Piusa IX. Złotą koronę na głowę Matki Boskiej z dolnej sceny obrazu Zaśnięcia NMP wykonał złotnik krakowski Lewkowicz. W uroczystości wzięło udział kilku biskupów różnych obrządków, kler, szlachta i lud.

      Na pamiątkę tej uroczystości wmurowano w kościele starowiejskim w 1877 roku tablicę marmurową ze zwięzłym opisem wydarzenia. Koronacja obrazu miała wielkie znaczenie dla popularyzacji sanktuarium maryjnego w Starej Wsi, zwiększenia się ilości pielgrzymek i rozwoju kultu.

      W 1900 roku o. Ignacy Mellin SJ zorganizował jeszcze dwie uroczystości: 22 kwietnia założył złotą sukienkę Matce Boskiej z górnej sceny obrazu Wniebowzięcia, a 24 czerwca założył złotą sukienkę Panu Jezusowi, również z górnej sceny obrazu. Obie sukienki wykonał złotnik krakowski Władysław Wojciechowski.

Początek strony