Pierwszy Koncert Nowej Ewangelizacji odbył się w listopadzie ubiegłego roku. Obserwując z ogromną radością i wdzięcznością nieprawdopodobne owoce tego przedsięwzięcia wśród ludzi, którzy wzięli w nim udział i po otrzymaniu aprobaty od naszych przełożonych zakonnych, już w grudniu rozpoczęliśmy przygotowania do drugiego Koncertu Nowej Ewangelizacji. Towarzyszyła nam myśl, by umożliwić jak największej liczbie osób, doświadczenia tego, co stało się naszym udziałem w listopadzie- przemieniającego spotkania z żywym Bogiem.

Droga do KNE

      Korzenie tego wydarzenia sięgają 2011 roku, kiedy to Maciej Wesołowski SJ- nota bene koordynator Koncertu Nowej Ewangelizacji, założył przy Kolegium oo. Jezuitów w Starej Wsi Jezuicką Grupę Muzyczną, która miała zadbać o piękno najważniejszych wydarzeń liturgicznych w starowiejskiej bazylice. Gdy dołączyłem do zespołu jako akompaniator, horyzonty muzyczne grupy zaczęły ewoluować w kierunku muzyki uwielbieniowej, utrzymanej w stylistyce quasi-jazzowej.
Wchodząc zaś w nurt wydarzeń w Kościele powszechnym- ogłoszenie Roku Wiary, oczekiwanie na Synod poświęcony sprawie Nowej Ewangelizacji, chcieliśmy umożliwić sobie i innym, wyrażenie swojej wiary oraz doświadczenie żywej wspólnoty Kościoła poprzez muzykę. W takim klimacie odbył się listopadowy koncert. Poza Jezuicką Grupą Muzyczną, wzięli w nim udział zaprzyjaźnieni jazzmani i wokaliści z Podkarpacia. Efekt, mimo wszystko, okazał się niewspółmierny do skromnych środków, którymi się posługiwaliśmy.
Czym w ogóle jest Koncert Nowej Ewangelizacji?

Można powiedzieć, że co do formy, KNE przypomina nieco symfonię programową. W obu przypadkach, cała warstwa muzyczna, przy całym swoim bogactwie i różnorodności, pozostaje podporządkowana programowi, który twórca chce przekazać słuchaczowi. Tu jednak zasadniczo kończy się podobieństwo, bo Koncert Nowej Ewangelizacji nie przekazuje jakiejś fikcyjnej historii. Tutaj programem jest Ewangelia i sam Duch Święty działający we wspólnocie współtworzącej koncert. To fascynująca i radosna, choć momentami trudna, wręcz bolesna podróż do wnętrza samego siebie, by tam spotkać się z Bogiem, który zawsze czeka z miłością.
Temat każdego koncertu jest rozeznawany podczas wspólnotowej modlitwy o charyzmatycznym zabarwieniu. W listopadzie, leitmotivem była ewangeliczna historia ślepca Bartymeusza (zob. Łk 18,35-43), któremu Jezus przywrócił wzrok. Narracja modlitewna zmierzała do wyrwania z duchowego letargu i wzbudzeniu pragnienia nowego, pełnego życia. Tym razem istotą będzie doświadczenie Miłosierdzia, w pełnym tego wyrażenia znaczeniu. Fundamentem, na którym opiera się kwietniowy Koncert, jest przypowieść o Miłosiernym Ojcu, zwana też przypowieścią o Synu Marnotrawnym (zob. Łk 15, 11-32).
Jak wskazuje już sam tytuł wydarzenia, będzie to dla nas wszystkich szansa, by POWRÓCIĆ do Ojca i pozwolić Mu uzdrowić nasze zranienia, o których często, pozornie nawet już nie pamiętamy lub nie zdajemy sobie z nich sprawy, a które blokują nasz ludzki rozwój i niszczą relacje międzyosobowe. To szansa na nowe życie.
Muzyka Nowej Ewangelizacji

Jednak elementem, na pierwszy rzut oka, najbardziej widocznym, jest nośnik tych wszystkich treści, czyli muzyka. Dzięki niej, Koncert Nowej Ewangelizacji poza niesionym "ładunkiem duchowym" jest też po prostu ciekawym wydarzeniem kulturalnym.
W tym roku, do współpracy zaprosiliśmy szersze grono artystów. Funkcję dyrektora artystycznego oraz dyrygenta koncertu, objął Hubert Kowalski- kompozytor, aranżer, producent muzyczny, współtwórca największego w Polsce koncertu uwielbieniowego "Jednego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie, współpracujący z zespołem Deus Meus oraz z najwybitniejszymi postaciami polskiej sceny muzyki chrześcijańskiej. Jako soliści wystąpią Leopold Twardowski i Agnieszka Nowicka- Cudzich.
Na scenie pojawi się również krakowska orkiestra ICON oraz sekcja rytmiczna tworzona przez muzyków jazzowych pochodzących z regionu Podkarpacia. Istotnym elementem aparatu wykonawczego będzie Chór Koncertu Nowej Ewangelizacji, zrzeszających różne środowiska związane z muzyką chrześcijańską, co jest jednym z założeń Koncertu Nowej Ewangelizacji. W jego skład którego wchodzi m.in. Jezuicka Grupa Muzyczna, Siostry Służebniczki Starowiejskie, Chór Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie, członkowie Ruchu Światło- Życie oraz lokalnych chórów.
Jednak twórcami Koncertu są nie tylko wykonawcy, ale też każdy, kto pojawi się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Bazylice oo. Jezuitów w Starej Wsi.
Serdecznie zapraszamy!