Wydarzenia

     "Przy Bazylice Ojców Jezuitów w Starej Wsi na ukończeniu jest Ogród Biblijny. Ma być idealnym uzupełnieniem otoczenia Kolegium Jezuickiego, uznanego za perłę architektury barokowej na Podkarpaciu.
Jest częścią większego projektu, który tworzy nowe produkty turystyczne w paśmie transgranicznym Polski, Ukrainy i Białorusi.
     Ogród Biblijny przy starowiejskiej Bazylice zajmuje ponad hektar. I choć powstaje w XXI wieku przypomina stare, klasztorne czasy. Ma pomagać w wyciszeniu i religijnej refleksji. Już teraz jest dumą dla jezuitów i idealnym uzupełnieniem Sanktuarium pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, słynącego z cudownego obrazu patronki.

    Uroczystość Królowej Polski i Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to od lat okazja do modlitwy i pamięci o Ojczyźnie i o Polakach w Kraju i poza jej granicami. Tradycyjnie już w tym dniu modlimy się także z naszymi strażakami z OSP Stara Wieś, bo już następnego dnia przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków, hutników, etc.

      Nasze świętowanie rozpoczęliśmy złożeniem wiązanek kwiatów przez przedstawiciela parlamentu Pana Piotra Babinetza i przedstawicielkę podkarpackiego sejmiku Panią Dorotę Chilik. Następnie w modlitwie oddaliśmy cześć Maryi i słowami modlitwy Ojca Piotra Skargi zawierzyliśmy naszą Ojczyznę. Uroczysty przemarsz poprowadziła orkiestra parafialna pod batutą Pana Pawła Fiejdasza. Za nią poczty sztandarowe, strażacy, Maryjki z obrazem Pani Jasnogórskiej na ramionach, duchowieństwo i wierni.

Budowa nowej kaplicy cmentarnej w Starej Wsi 2014 r.

     Dokładnie 5 maja 2014 rozpoczęły się prace przy budowie nowej kaplicy cmentarnej w Starej Wsi. Decyzja o budowie została podjęta po wcześniejszym referendum przeprowadzonym na terenie parafii, które dało poparcie dla tej inicjatywy.
Wynik referendum to 574 głosy za i 10 przeciw. Głosowanie za przyjęciem oznaczało także aprobatę zobowiązania na dokonywanie comiesięcznych wpłat na budowę kaplicy przez okres 3 lat w kwocie 30 zł. od rodziny. Powołani przez o. Proboszcza Jana Gruszkę SI dziesiętnicy (dwóch na 25 numerów domów) pozytywnie odpowiedzieli na tę prośbę i rozpoczęli swoje zadanie.

      Niedługo potem zaczął pracować powołany przez o. Proboszcza Komitet Budowy Kaplicy w następującym składzie:
Anna Żmuda (sołtys) – przewodnicząca
O. Jan Gruszka – wiceprzewodniczący
Marta Częczek – skarbnik
Tadeusz Żmuda – skarbnik
Anna Żmuda – sekretarz
Inż. Jozef Boroń – pion techniczny
Marian Data – pion techniczny
Zbigniew Sobaś – pion techniczny i kierownik budowy


Hasła do ołtarzy na Boże Ciało:

• BYĆ SOLĄ ZIEMI
• DZIELIĆ SIĘ WIARĄ
• BYĆ RAZEM W DRODZE
• WYTRWAĆ W MIŁOŚCI

W czwartek, 30 maja 2013, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, czyli Boże Ciało. Następujące osoby są odpowiedzialne za przygotowanie ołtarzy:

a. Ołtarz pierwszy: (kolo sklepu mleczarskiego) Wanda i Jan Rymarowicz, Zofia i Zbigniew Błaż, Anna i Józef Błaż, Maria i Kazimierz Antkowski, Agata i Andrzej Milczanowski. Pomagają w przygotowaniu tego ołtarza mieszkańcy numerów od 529 do 579.

b. Ołtarz drugi: (koło Pana Telesza) Maria i Jan Cwynar, Halina i Tomasz Dydek, Krystyna i Jerzy Pietryka, Ewa i Adam Szuba, Bożena i Mariusz Polityński. Pomagają w przygotowaniu tego ołtarza mieszkańcy numerów od 478 do 528.

c. Ołtarz trzeci: (koło Pana Stanisława Siwego) Anna i Zdzisław Szmyd, Beata i Wiesław Fiejdasz, Zofia i Marian Maź, Danuta i Leszek Bielawski, Barbara i Eugeniusz Sidor. Pomagają w przygotowaniu tego ołtarza mieszkańcy numerów od 427 do 477.

d. Ołtarz czwarty: (koło Pani Bielawskiej) Danuta i Władysław Wolanin, Lucyna i Alfred Szydłowski, Barbara i Wiesław Mleczek, Katarzyna i Marek Kufel, Jolanta i Stanisław Drożdżal. Pomagają w przygotowaniu tego ołtarza mieszkańcy numerów od 381 do 426.

Procesja BOŻEGO CIAŁA wyruszy tradycyjnie już z kościoła po Mszy św. o godz. 9:00 drogą wojewódzką w kierunku Bliznego.
Bardzo prosimy o przystrojenie domów.
Przy czwartym ołtarzu po odśpiewaniu Te Deum i błogosławieństwie zakończenie procesji.
Na uroczystość Bożego Ciała zapraszamy całą parafię: dzieci do sypania kwiatów, ministrantów, Maryjki, Magis, niosących feretrony i chorągwie, Ochotniczą Straż Pożarną, orkiestrę parafialną, wspólnoty zakonne i wszystkich wiernych. Przez całą Oktawę Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej będzie procesja. Niech nasz liczny udział w tej procesji będzie wyrazem naszej miłości do Jezusa Eucharystycznego, a także w Roku Wiary, świadectwem wobec świata w którym żyjemy.
Za udział w uroczystej procesji eucharystycznej zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Początek strony