Wydarzenia

„Obdarzeni niezniszczalnym znamieniem i łaską sakramentu święceń oraz ustanowieni świadkami i szafarzami Bożego miłosierdzia, wszyscy kapłani jako słudzy Jezusa Chrystusa dobrowolnie poświęcili się na służbę Kościołowi. W każdym kontekście społecznym i kulturowym, we wszelkich okolicznościach historycznych, także w dzisiejszych – nacechowanych przygnębiającą atmosferą zeświecczenia i pogoni za użyciem, która tłumi chrześcijańską świadomość wielu wiernych – słudzy Pana są przekonani, że «tym... zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara» (1J 5, 4)”.

W duchu wiary, świadomi, że Chrystus kieruje Kościołem przyjmujemy nowych naszych przełożonych.
Nasi przełożeni zdecydowali, że z dniem 9 września 2017 r. Rektorem Kolegium Starowiejskiego został O. Wiesław Faron.
Nowym Proboszczem naszej parafii starowiejskiej został O. Kazimierz Faron.
O. Wiesław, jako rektor, jest przełożonym naszej wspólnoty zakonnej.
O. Kazimierz, jako proboszcz, jest duszpasterzem parafii starowiejskiej i odpowiedzialnym za kształt duszpasterstwa.
Ich posługę polecamy naszemu Panu i Matce Bożej Starowiejskiej.

POMOC MISJI W AFRYCE

We wtorek, 29 sierpnia 2017, kolejny raz została przeprowadzona bardzo udana akcja zbiórki makulatury, puszek aluminiowych i złomu, na rzecz misji. Za zebrany materiał uzyskaliśmy kwotę 3 276.35 PLN. To pokazuje, że ta inicjatywa zyskuje coraz większe zrozumienie i poparcie.
Każde takie przedsięwzięcie wymaga jednak przygotowania, przeprowadzenia  i zamknięcia. Tym dobrym duchem jest od samego początku Pani Anna Mendyka, której entuzjazm i pogoda ducha jest wręcz zaraźliwa. Dobrze, że są tacy ludzie!
Wiemy jednak doskonale, że tak, jak w zawodowej grupie kolarskiej, najlepszy lider potrzebuje wsparcia. Tu jest podobnie. Pani Anna miała wsparcie w wielu ludziach, a tym razem przeszli sami siebie ludzie młodzi, wręcz bardzo młodzi. Im szczególnie dziękujemy, a obok nich słowa wdzięczności kierujemy do OSP Stara Wieś i do wolontariuszy nieznanych z imienia i nazwiska.

Szczególne podziękowanie kierujemy do następujących osób:

Michał Zakielarz                                                     Julia Ząbek
Michał Schmidt                                                       Dominik Kucharski
Malwina Florczak                                                   Sebastian Fic
Mikołaj Florczak                                                     Lucjan Tomoń
Marek Dmitrzak                                                      Magdalena Nogaj


Stanisław ŻMUDA
Krzysztof Rakoczy

                                                                                   zebrał: /jg/
Odpust 15 sierpnia 2017 r. przeszedł do historii.  Z całą pewnością pozostały wielkie owoce.
W czasie odpustu przybyło do naszego sanktuarium ponad 20 tys. pielgrzymów, w tym 16 pielgrzymek pieszych. Kapłani udzielili wiernym 9 tys. Komunii św.
Uroczystościom przewodniczył pasterz Archidiecezji ks. Arcybiskup Adam Szal.
Widoczny był udział wielkiej liczby kapłanów z wielu zakątków Polski i z zzagranicy, nie brakło naszych współbraci Jezuitów. Przewodniczył nam Prowinjał O. Jakub Kołacz.
W Galerii Obrazów warto zobaczyć migawki z przebiegu uroczystości.

  Więcej zdjęć --> zobacz Galeria obrazów
Początek strony