„W poszukiwaniu własnej kobiecości - między matką a córką – prowadzi pani Alicja Szumowska
“Do kobiety, która skarżyła się na swe przeznaczenie, Mistrz powiedział:
-Przecież ty sama wykuwasz swój los!
-Ale z pewnością nie jestem odpowiedzialna za to, że urodziłam się kobietą, czyż nie tak?
-Narodzić się kobietą to nie przeznaczenie. To los. Przeznaczenie polega na tym, w jaki sposób przyjmiesz swą kobiecość i co z nią zrobisz”
Anthony de Mello SJ
Parafrazując słowa A. de Mello, możemy powiedzieć: To, iż nie byłam kochana tak jak tego potrzebowałam i pragnęłam, to nie jest moje przeznaczenie. To mój los. A moje przeznaczenie polega na tym, że przyjmę swoją przeszłość, aby na niej zbudować swoją przyszłość”.
Relacja matki z córką to jedna z najważniejszych relacji w życiu kobiety. Jest to więź duszy, ducha i ciała, która jest niezwykle wiążąca dla przyszłego życia córki. Dzieje się tak ze względu na wewnętrzną siłę autorytetu rodziców. Źle przeżywana więź często zmienia się w więzy ograniczające rozwój i autonomię, wyodrębnienie dziecka, a wprowadza uzależnienie i zniewolenie w relacji.

CELE
• pogłębienie świadomości tego w jaki sposób jestem kobietą i co na to wpłynęło
• poznanie znaczenia macierzyństwa w życiu kobiety
• zrozumienie relacji matka-córka - określenie bliskości i zależności; więzów, czy więzi
• poznanie źródła trudności relacji między matką a córką
• konfrontacja z uczuciami towarzyszącymi tej relacji
• uświadomienie niekorzystnych przekonań, które wpłynęły na uformowanie kobiecości toksycznej, uniemożliwiającej doświadczanie harmonii i wewnętrznego pogodzenia
• uporządkowanie wiedzy na temat tego, czego potrzeba w kształtowaniu dojrzałej kobiecości.
• odzyskanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie - córki/matki
• otwarcie na zaufanie i autonomię w relacji, by funkcjonować „razem i osobno”
• znalezienie sposobu na odzyskanie harmonii w relacji matka-córka
• wpływ tych relacji na życie powołaniem zakonnym, czucie się kobietą jako siostra zakonna