„Obdarzeni niezniszczalnym znamieniem i łaską sakramentu święceń oraz ustanowieni świadkami i szafarzami Bożego miłosierdzia, wszyscy kapłani jako słudzy Jezusa Chrystusa dobrowolnie poświęcili się na służbę Kościołowi. W każdym kontekście społecznym i kulturowym, we wszelkich okolicznościach historycznych, także w dzisiejszych – nacechowanych przygnębiającą atmosferą zeświecczenia i pogoni za użyciem, która tłumi chrześcijańską świadomość wielu wiernych – słudzy Pana są przekonani, że «tym… zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.» (1 J 5, 4)”

o. Wiesław Faron SJ, Rektor Kolegium i Przełożony Domu zakonnego

o. Kazimierz Faron SJ, Proboszcz Parafii 

Wyjątkowy charakter miała jedna z niedzielnych Mszy św. w Parafii Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi. Podczas nabożeństwa dokonano wprowadzenia nowego proboszcza. Dotychczasowego proboszcza o. Jana Gruszkę  SJ zastąpił o. Kazimierz Faron SJ.

o. Łukasz Dębiński SJ, Wikariusz Parafii