26.02. br. w klasztorze Ojców Jezuitów w Starej Wsi zostały zainaugurowane prace nad potężnym przedsięwzięciem realizowanym w Polsce i na Ukrainie. W ramach zadania zostaną przeprowadzone inwestycyjne przy klasztorze i bazylice w Starej Wsi oraz na zamku w Żółkwi.

Projekt pod nazwą „Skarby pogranicza — ochrona dziedzictwa kulturowego” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013. To przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje w Starej Wsi prace remontowe i restauracyjne na dziedzińcu pielgrzymkowym i klasztornym wirydarzu, modernizację organów w bazylice, przygotowanie infrastruktury okołoturystycznej przy sanktuarium, rozbudowę centrum informacji turystyczno–pielgrzymkowej oraz rekonstrukcję barokowego Ogrodu Biblijnego w Ogrodzie Jezuickim.