Dziś Dzień Wszystkich Świętych w którym to: „…wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.”